Home 定價-模板
安全定價

安全性,性能和可靠性-一體化封裝

免費

每月0美元

適用於非關鍵業務的個人或愛好項目。

專業

適用於非關鍵業務的個人或愛好項目。

企業

適用於非關鍵業務的個人或愛好項目。

卓越理財

適用於非關鍵業務的個人或愛好項目。

比較特徵

基本功能

免費

每月0美元

專業

每月0美元

企業

每月0美元

卓越理財

每月0美元

平臺功能

安全功能

保護您的網站和應用程式的功能

性能特性

可提高屬性性能的功能

流量和功能管理功能

用於測試和試驗網站變體的功能

Edge運算與開發平臺

用於在邊緣和雲上構建或增強您的網站,應用程式和API的功能

可觀察性功能

可觀察性功能

安全管理服務(SOC)功能

安全管理服務(SOC)功能

一般支援功能

一般支援功能

其他功能

通過免費,專業,企業和卓越理財計劃的付費插件,進一步提升您的性能和安全性。

性能特性

應用程式規則

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

CDN即代碼

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

影像最佳化

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

即時全局清除

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

預測性預取

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

Brotli壓縮

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

WebSocket協議

Lorem ipsum dolor sit amet, consentetur adipiscing elit。 Nulla tincidunt nisi leo, non Tellus rhoncus id

立即開始

立即獲得您的優勢!

通過一個開發人員友好的平臺提供具有無與倫比的多層安全性的次秒網站。

真實案例研究

教程文檔

關於如何實施我們的產品的分步專家指南。

真實案例研究

教程文檔

關於如何實施我們的產品的分步專家指南。